Светла Бориславова ТОШКОВА 


 
р. 16 юни 1952 г. в София. Омъжена. Завършила е специалност "Икономика и организация на промишлеността" в Университета за национално и световно стопанство 1975 г. Аспирантура по социално-икономически теории. Доктор на икономическите науки 1981 г. Преподавател по съвременни западни икономически теории в Университета за национално и световно стопанство от 1981 г. Доцент от 1992 г. Заместник-декан на деканата за чуждестранни студенти и аспиранти. Член на Висшия съвет на БСП. Заместник-министър на транспорта  март 1995 - февруари 1997 г., когато отговаря за икономическите и финансови въпроси.