Тодор Енчев ТОДОРОВ 


 
р. 29 декември 1947 г. в София. Женен, има син и дъщеря. Техникум по обувно производство в София 1967 г. Завършил е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1973 г. Доктор на юридическите науки 1982 г. Адвокат в София 1974-75 г. Асистент 1975-80 г. Старши асистент 1980-83 г. и главен асистент 1983-90 г. в Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Доцент в СУ "Св. Климент Охридски" от 1990 г. Професор по международно частно право от 1996 г. Адвокат в София 1992-94 г. Безпартиен. Член на Българската асоциация по международно право. Съдия в Конституционния съд от 1994 г. Избран от квотата на Народното събрание. Публикации: "Законът на съда в българското международно частно право" 1988 г.; "Международно частно право. Субекти, имущество, задължения" 1993 г.; "Международни семейни и наследствени правоотношения" 1994 г.