Владимир Владимиров ТОПЕНЧАРОВ 


 
р. 15 юли 1933 г. в София. Вдовец, има син. Гимназия в София. Завършил е специалност "Машинно инженерство" в Технически университет-София 1957 г. и специалност "Математика" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1965 г. Специализирал е в института "А. Поанкаре", Париж, 1962-63 г. Доктор на техническите науки 1963 г. Доктор на математическите науки на Технически университет-Дрезден 1983 г. Асистент и доцент в ТУ-София 1957-64 г. Професор в ТУ-София от 1969 г. Заместник-декан в ТУ-София 1963-64 г. Доцент в университета в Дижон, Франция 1965-67 г. Директор на Научно-изследователския институт по образованието 1969-71 г. Директор на Центъра по приложна математика при ТУ-София 1971-81 г. Старши съветник в Държавния съвет 1972-81 г. Ръководител на катедра в ТУ-София 1972-92 г. Изнасял е лекционни цикли в Алжир, Франция, Югославия, Германия, Мароко, Китай и Русия. Член на БСП от 1954 г. Член на Висшия съвет на БСП. Член на Изпълнителното бюро на ВС на БСП 1994-96 г. Депутат от Монтана в 37 Народно събрание (Парламентарна група на демократичната левица). Публикации: научни статии в областта на кинематиката, общата механика, теория на категориите, проблеми на образованието. Награди: орден "Кирил и Методий" I степен 1986 г.; заслужил деятел на образованието 1988 г. Хоби: история; шах.