Иреней Георгиев ЦВЕТКОВ


 
р. 1942 г. в село Тишевица, Врачанско. Женен, има едно дете. Има висше юридическо образование. Учител. Председател на окръжното ръководство на БЗНС "Александър Стамболийски". Член на Управителния съвет на БЗНС "Ал. Стамболийски". Депутат от София-окръг в 37 Народно събрание от 1996 г. (Парламентарна група на демократичната левица).