Димитър УЗУНОВ 


 
Първи заместник-министър на земеделието 1996 - февруари 1997 г.