Митьо Петров ВИДЕЛОВ 


р. 16 ноември 1944 г. в София. Женен, има един син. Гимназия в Ихтиман. Завършил е специалност "Архитектура" в Университета за архитектура, строителство и геодезия 1968 г. Специализирал е във Висшето национално училище по изящни изкуства, Париж 1968 и 1993 г. и в Мец, Франция 1993 г. Проектант и ръководител на дирекция "Генплан"-София 1969-85 г. Завеждащ отдел "Строителство и архитектура" в Градския комитет на Българската комунистическа партия-София 1985 г. Член на Съюза на архитектите в България. Кмет на Трети Районен съвет-София 1985 г. Главен архитект на София 1986-91 г. Заместник генерален директор на Националния център по териториално развитие и жилищна политика 1993-95 г. Заместник-министър на териториалното развитие и строителството от 1995 г.