Огнян Илиев ВЕЛЕВ 


 
р. 7 юли 1952 г. в Балчик, Варненска област. Женен, има две деца. Завършил е Висше военноморско училище-Варна 1976 г. и Икономически университет-Варна 1989 г. Работи в Български морски флот, "Портфлот" и "Инфлот" 1976-89 г. Експерт в Комитета по опазване на околната среда и Министерство на околната среда 1989-95 г. Член на БСП. Заместник-министър на околната среда от февруари 1995 г.
 Бойко Стефанов ВЕЛИКОВ р. 7 юли 1954 г. във Велико Търново. Женен. Завършил е специалност "Българска филология и психология". Старши асистент във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Председател на Общинския съвет и Регионалния съвет на БСП-Велико Търново. Член на Висшия съвет на БСП. . Член на Изпълнителното бюро на ВС на БСП от януари 1997 г. Депутат от Велико Търново в 37 Народно събрание (Парламентарна група на демократичната левица).