Цанко Василев ЯБЛАНСКИ


 
р. 9 септември 1944 г. в Бяла Слатина, Ловешка област. Женен, има две деца. Завършил е Селскостопанската академия-София. Асистент в Тракийски университет, катедра "Генетика и развъждане на животните" от 1975 г. Доцент. Професор-доктор от 1991 г.  Заместник-ректор на Тракийски университет-Стара Загора. Член на Международната научна асоциация по генетика на животните. Член на Европейската асоциация по животновъдство. Експерт на програмата ФАР по проблемите на аграрната наука. Учредител на "Ротари клуб" и клуб "12+1". Безпартиен. Кмет на община Стара Загора от СДС от ноември 1995 г. Автор на над 50 научни трудове, учебници и монографии.