Тодор Иванов ЖИВКОВ


 
р. 15 юли 1938 г. в село Митровци, община Чипровци, област Монтана. Женен, има две деца. Има висше филологическо образование. Доктор на филологическите науки. Професор. Бил е директор на Института по фолклор към Българска академия на науките. Специалист по проблемите на културата. Депутат от Монтана в 37 Народно събрание (Парламентарна група на демократичната левица).