Александър АРАБАДЖИЕВ


р. 1949 г. в Благоевград. Завършил е специалност "Право". Районен съдия в Благоевград 1972 г. Съдия в Окръжния съд-Благоевград в продължение на три години. Съдия във Върховния съд 1986-91 г. Съдия от Конституционния съд от 1991 г. Избран от квотата на Върховния съд.