Иво Първанов АТАНАСОВ


р. 16 февруари 1953 г. в Кюстендил. Женен, има син. Завършил и висше икономическо образование в Университета за национално и световно стопанство. Старши асистент по политология. Журналист. Експерт в областта на културата и средствата за масова информация. Член на Висшия съвет на БСП. Депутат от Кюстендил в 36 Народно събрание (Парламентарен съюз за социална демокрация). Заместник-председател на Комисията по културата в 36 Народно събрание. Депутат от Кюстендил в 37 НС (Парламентарна група на демократичната левица). Председател на Комисията по културата в 37 НС. Публикации: книга "Парламентът като "Мъпет шоу".