Мария АНТОВА


 
Работила е в Министерство на образованието, науката и технологиите. Заместник-министър на образованието, науката и технологиите 1996-февруари 1997 г. , където отговаря за средното образование.