Радка Младенова АРГИРОВА


р. 4 ноември 1944 г. в село Ковачевец, Русенска област. Неомъжена. Завършила е. "Медицина" в Медицински университет-София 1969 г. Специализирала е в Института по вирусология в Москва 1971 г. Доктор на медицинските науки 1973 и 1994 г. Старши научен сътрудник II степен в Националния център по онкология от 1985 г. Работи в Института по обща и сравнителна патология при Българска академия на науките. Координатор на Световната здравна организация за европейския регион. Директор на Централната лаборатория по СПИН 1987-95 г. Представител на България в Управителния съвет на Глобалната програма по СПИН към Световната здравна организация от 1993 г. Заместник-министър на здравеопазването февруари 1995 - февруари 1997 г. Главен държавен инспектор на Република България 1995-97 г.