Владимир Тодоров АБАДЖИЕВ


 
р. 30 март 1919 г. във Варна. Женен, има един син. Полукласическа гимназия във Варна 1938 г. Завършил е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1942 г. Аспирантура в Хайделбергския университет, Германия 1943-44 г. Доктор на юридическите науки на Хайделбергския университет. Асистент в Държавния университет-Варна (сега Икономически университет-Варна) 1945-48 г. Осъден по политически причини. Изтърпява присъда в затворите София, Сливен, Плевен, лагер Пиргово 1948-52 г. Юрисконсулт на редица търговски предприятия 1952-90 г. Член на Съюз "Истина". Член на Съюза на репресираните (в СДС). Член на Съюза на възпитаниците на Негово Величество военни училища и родолюбивото запасно войнство. Основател на Български демократически форум (в СДС) от 1989 г. Председател на организацията на БДФ във Варна от 1990 г. Член на националното ръководство на БДФ от 1991 г. Политически секретар на БДФ 1992 г. Заместник-председател на БДФ от 1993 г. Член на Националния координационен съвет на СДС от 1993 г.  Депутат от Варна в 36 Народно събрание (Парламентарна група на СДС). Депутат от Варна в 37 НС (ПГ на СДС). Доайен на 36 и 37 НС.