КОЙ КОЙ Е В БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА 


Кой кой е в българската политика бе започнат като проект на Центъра ца изследване на демокрацията през 1994 г. Справочникът съдържа биографични данни за над 400 българи, участващи активно в политическия живот. 

Сегашното съдържание на справочника отговаря на резултатите от парламентарните избори от декември 1994 г. Кой кой е в българската политика включва биографични очерци за президента и вицепрезидента; председателя на Народното събрание; министър-председателя и заместник министър-председателите; депутатите от 37 Народно събрание; министрите и заместник-министрите; председателите на основните държавни ведомства; членовете на Конституционния съд; висшите представители на съдебната система; ръководителите на основните парламентарни и извънпарламентарни политически сили; синдикалните лидери и председателите на основни обществени организации и всички други с влияние върху политическия живот на страната. 

Справочникът ще претърпи сериозна актуализация след обявяването резултатите от изборите за 38 Народно събрание през април 1997 г. Предвижда се и създаването на възможност за търсене в рамките на целия справочник.