Министерство на енергетиката и енергийните ресурси

 

История: Претърпява неколкократна реорганизация. Съществува като самостоятелно министерство и комитет. За последен път е преобразувано през юни 1996 г., когато Комитетът по енергетика се превръща в Министерство на енергетиката  и енергийните ресурси.
 
Основни функции: Орган на Министерски съвет за провеждане на държавна политика в областта на енергетиката.
 
Бюджет за 1996 г.: 268 681 хил. лв
 
Министър: Георги Стоилов