Министерство на финансите


История: Създадено в 1879 г. От 1957 до 1959 г. е Министерство на финансите и държавния контрол. В периода 1988-89 г. функциите му са поети от Министерството на икономиката и планирането. 

Основни функции: Орган на Министерски съвет за провеждане финансовата политика на страната. Министерство на финансите съставя държавния бюджет, анализира и контролира неговото текущо изпълнение; провежда държавната данъчна политика.

Бюджет за 1995 г.: 358 496 хил. лв; за 1996 г. 506 937 хил. лв.

Министър:  Светослав Гаврийски

Заместник-министри: Бисер Славков, Димитър Радев

Главен секретар: Димитър Райчев