Министерство на образованието, науката и технологиите


 
История: Създадено в 1879 г. като Министерство на народната просвета, под което име съществува най-дълго. Сегашното название и функции придобива през януари 1995 г. Структура: Обща численост на персонала в Централното управление 345 щатни бройки, в това число четирима заместник-министри, един от които изпълнява функцията на главен секретар. Регионални инспекторати са структура на Министерството на образованието, науката и технологиите и имат отделно 783 щатни бройки.
Основни функции: Разработва и провежда държавната политика в областта на образованието, науката и технологиите. Разработва национална стратегия, приоритети и програми за развитие на образованието, науката и технологиите.
 
Бюджет за 1995 г.: 6 957 356 хил. лв; за 1996 г. 8 996 571 хил. лв (актуализиран 9 836 111 хил. лв)
 
Министър: Иван Лалов
Заместник-министри: Любомир Коцев, Екатерина Драганова, Георги Бижков, Христо Биларев
Главен секретар:
Пресаташе: