Министерство на отбраната


История: Създадено като Военно министерство в 1879 г. Преименувано е в Министерство на войната и Министерство на народната отбрана. Преобразувано в Министерство на отбраната с решение на 7 Велико народно събрание от декември 1990 г.

Бюджет за 1995 г.: 24 000 000 хил. лв; за 1996 г. 33 485 800 хил. лв (актуализиран 37 966 200 хил. лв)

Министър: Георги Ананиев

Заместник-министри: Владимир Пенчев, Симеон Петковски, Румен Кънчев