Министерство на промишлеността


История: Преобразувано е многократно. Последното си название и функции придобива през май 1992 г.

Основни функции: Разработва и провежда държавната политика в областта на промишлеността.

Бюджет за 1995 г.: 280 873 хил. лв; за 1996 г. 310 837 хил. лв (актуализиран 327 664 хил. лв)

Министър: Александър Божков

Заместник-министри: Едит Гетова, Стефан Ставрев, Недялко Недялков, Марин Маринов

Главен секретар: