Министерство на териториалното развитие и строителството


 

История: Преобразувано е многократно. Сегашното си название и функции придобива декември 1992 г.

Бюджет за 1995 г.: 944 937 хил. лв; за 1996 г. 1 427 384 хил. лв (актуализиран 1 355 828 хил. лв)

Министър: Никола Карадимов

Първи заместник-министър: Николай Григоров

Заместник-министри: Митьо Виделов, Петко Еврев, Тодор Вачков, Пламен Никифоров 

Главен секретар: Петко Еврев

Ръководител на пресцентъра: