Министерство на транспорта


История: Преобразувано е многократно. Сегашното си название и функции придобива в 1966 г.

Основни функции: Орган на Министерски съвет за провеждане на държавната политика в областта на транспорта.

Бюджет за 1995 г.: 1 197 299 хил. лв; за 1996 г. 1 454 538 хил. лв (актуализиран 1 632 742 хил. лв)

Министър: Вилхелм Краус

Заместник-министри: Апик Гарабедян, Катя Георгиева, Илко Милушев, Петко Табаков, Калчо Хинов

Гравен секретар: