Министерство на труда и социалните грижи


История: За пръв път е създадено в 1948 г. В последствие многократно е преобразувано. Настоящото название и функции придобива през декември 1990 г.

Бюджет за 1995 г.: 247 959 хил. лв; за 1996 г. 313 041 хил. лв (актуализиран 329 607 хил. лв)

Министър: Иван Нейков

Първи заместник-министър: Горан Банков

Заместник-министри: Евгения Спасова, Емил Мирославов, Милчо Димитров, Николай Николов

Главен секретар: