Министерство на външните работи (МВнР)


 
История: Министерство на външните работи е създадено в 1879 г. въз основа на Търновската конституция като Министерство на външните работи и изповеданията. След приемането на конституцията от 1947 г. се нарича Министерство на външните работи.
Структура: Включва териториални (по географски региони) и функционални отдели (правен, архив, културно сътрудничество и т.н.). Към Министерство на външните работи е и Бюрото за обслужване на дипломатическия корпус, създадено в 1974 г. Задграничните органи на МВнР са дипломатически и консулски представителства, представителства на международни организации, временни специални мисии, делегации за участие в международни конференции, организации и др. Общата численост на персонала в Централното управление на МВнР е 663 бройки, в това число един първи заместник-министър, трима заместник-министри и главен секретар.
 
Основни функции: Министерство на външните работи представлява Република България в отношенията й с други държави и осъществява дипломатически и консулски отношения с тях; осъществява представителство на Република България в междуправителствените организации; участва в подготовката, сключването и изпълнението на международни договори; защитава правата и интересите на българската държава, нейните граждани и юридически лица. МВнР осъществява Държавния протокол на Република България.
 
Бюджет: за 1995 г. 2 928 230 хил. лв.; за 1996 г. 3 151 431 хил. лв (актуализиран 3 518 788 хил. лв)

Министър на външните работи:Стоян Сталев

Първи заместник-министър: Валентин Добрев
Заместник-министри: Константин Главанаков, Бойко Мирчев
Главен секретар: