Министерство на вътрешните работи


 
История: Министерство на вътрешните работи е създадено в 1879 г. като Министерство на вътрешните дела. Преобразувано е в Министерство на вътрешните работи и народното здраве 1911-44 г., и в Министерство на вътрешните работи и държавна сигурност 1968-69 г. Основни
 
Функции: Ръководи се от Закона за Министерство на вътрешните работи. Основните функции включват защита на националната сигурност; опазване на обществения ред; борба с престъпността; охрана на държавната граница; опазване от пожари и съдействие при пожари, стихийни бедствия и производствени аварии.
 
Национални служби на МВР:
Национална служба за сигурност (директор Юлий Георгиев, в оставка)
Национална полиция (директор Славчо Босилков)
Национална служба за противопожарна охрана (директор Кирил Войнов)
Гранични войски (директор полк. Георги Тетереков)
Вътрешни войски (командващ полк. Иван Иванов).
 
Централни служби на МВР: Централна служба за борба с организираната престъпност (директор полк. Кирил Радев)
Специализиран отряд за борба с тероризма (директор подп. Филко Трендафилов).
 
Териториални служби на МВР:
Столична дирекция на вътрешните работи (началник Красимир Петров); регионални дирекции на вътрешните работи.
Бюджет за 1995 г.: 10 000 000 хил. лв; за 1996 г. 12 171 700 хил. лв (актуализиран 13 800 300 хил. лв)
 
Министър на вътрешните работи: Богомил Бонев
Главен секретар: полк. Божидар Попов
Секретари: Георги Георгиев, Николай Радулов, Атанас Атанасов, Люцкан Люцканов