Делегации на 37-ото Народно събрание


Делегация на НС за Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 

Конституирана на 20 януари 1995 г.

Ръководител: Филип Боков.

Представители: Ел. Поптодорова, Ив. Генов, В. Гоцев, Ю. Лютфи, Я. Минков. Заместващи представители: Ст. Наумова; Л. Стефанов, Н. Михайлова; Ал. Джеров, Ан. Мозер


Делегация на НС за връзки с Европейския парламент

Конституирана с решение от 17 февруари 1995 г. Състав 10 души.

Ръководител: Николай Камов.

Членове: Д. Задгорски; Ив. Калфин; П. Башикаров; Е. Поптодорова; В. Дойков; Ф. Димитров; В. Димитров; К. Еюп; Р. Русев


Постоянна делегация на НС в Асамблеята на Западноевропейския съюз

Конституирана с решение от 17 февруари 1995 г.

Ръководител: Ем. Филипов.

Членове: Ем. Костадинов; Ив. Глушков; Ст. Савов


Постоянна делегация на НС в Северноатлантическата асамблея

Конституирана с решение на НС от 17 февруари 1995 г.

Ръководител: Ив. Гайтанджиев.

Членове: Ал. Маринов; Ас. Агов; Ан. Мозер; Б. Борисов


Българска интерпарламентарна група

Съществува от 1889 г. Настоящият състав е избран февруари 1995 г.

Председател: Евг. Кирилов. 

Членове: Ал. Божков; В. Стоянов; В. Методиев; Г. Реджеб; Н. Михайлова