Агенция за българите в чужбина


Орган на МС за провеждане на държавната политика по отношение на българите в чужбина. Ръководи се от председател, назначаван от МС. 

Директор: Вера Мутафчиева

Бюджет за 1995 г.: 22 066 хил. лв; за 1996 г. 22 780 хил. лв (актуализиран 23 636 хил. лв)