Агенция за приватизация 


Създадена от Министерския съвет през 1991 г. Ликвидирана и създадена отново през 1992 г. по силата на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. АП е държавен орган към МС за организиране и контрол на приватизацията на държавни предприятия. Органите на управление са Надзорен съвет и изпълнителен директор. Членовете на Надзорния съвет избират и освобождават изпълнителния директор. АП има регионални бюра в страната. 

Изпълнителен директор: Веселин Благоев 

Йосиф Илиев - председател на Надзорния съвет 

Бюджет за 1995 г.: 61 810 хил. лв.; за 1996 г. 74 537 хил. лв (актуализиран 79 383 хил. лв)