Център за масова приватизация 


Създаден е в 1994 г. Орган на Министерския съвет за управление на приватизацията чрез инвестиционни бонове. Ръководи и контролира цялостно процеса на масова приватизация, стартирал през януари 1996 г. Председателят се назначава от МС.
 
Председател: Пирин Атанасов