Комитет по геология и минерални ресурси


 

Орган на Министерски съвет, създаден е през февруари 1991 г. Председателят му се назначава от Министерски съвет. 

Председател: Тодор Маринов 

Бюджет за 1995 г.: 472 659 хил. лв; за 1996 г. 590 988 хил. лв (актуализиран 545 713 хил. лв)