Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели 


Създаден е в 1957 г. Председателят се назначава от Министерски съвет. 

Председател: Владимир Христов 

Бюджет за 1995 г.: 89 535 хил. лв; за 1996 г. 109 970 хил. лв (актуализиран 126 892 хил. лв)