Комисия за защита на конкуренцията 


Създадена на основание Закона за конкуренцията в 1991 г. 

Председател: Стефан Нешев 

Заместник-председатели: Васил Милков, Кръстьо Станилов 

Бюджет за 1995 г.: 19 151 хил. лв; за 1996 г. 26 110 хил. лв (актуализиран 28 654 хил. лв)