Консултативен съвет за национална сигурност 


Съвещателен орган по въпросите на националната сигурност, възглавяван от президента. 
Заседава редовно най-малко един път на три месеца или по решение на президента и в случай на мобилизация и война. 
 
КСНС обсъжда въпроси, свързани с: външната и вътрешната политика на страната във връзка с националната сигурност; гарантирането на гражданския мир, обществения ред, правата и интересите на българските граждани; действията по пресичане или предотвратяване на възникнала опасност за националната сигурност. 
 
Последното важно решение взето в рамките на КСНС е насрочването на предсрочни парламентарни избори за 19 април 1997 г.
 
Освен президента членове на КСНС са: