Комитет по пощи и далекосъобщения 


Функциите му са разпределяни многократно в различни ведомства. Последното си название и структура Комитетът получава през април 1992 г. 

Председател: Антоний Славински 

Бюджет за 1995 г.: 141730 хил. лв; за 1996 г. 159 665 хил. лв (актуализиран 200 889 хил. лв)