Комитет по стандартизация и метрология 


История: Държавен комитет за стандартизация при Министерски съвет (1975-81). Под това име съществува от юни 1992 г. 

Орган на Министерски съвет за държавно управление на стандартизацията, метрологията, осъществяване на държавната технически надзор върху съоръженията с повишена опасност и граничния контрол на качеството на продукцията за внос и износ. 

Председател: Станислав Шуролинков 

Бюджет за 1995 г.: 187 929 хил. лв; за 1996 г. 236 725 хил. лв (актуализиран 272 921 хил. лв)