Национално бюро за териториално убежище и бежанците


 

Създадено с постановление на Министерски съвет от 1992 г. Осъществява правна и административна защита на лицата, които търсят убежище; осъществява сътрудничество с Върховния комисар на ООН за бежанците.

Директорът на НБТУБ се назначава от Министерския съвет. 

Бюджет за 1995 г.: 63 732 хил. лв; за 1996 г. 69 864 хил. лв (75 600 хил. лв)