Национална комисия по цените 


История: Комитет по цените при Министерски съвет (1968-76; 1986-91 г.). От 1976 до 1986 г. преминава към Държавния комитет по планиране. Сегашното название и функции придобива през март 1991 г. 

Председателят й се назначава от Министерския съвет. 

Бюджет за 1995 г.: 18 325 хил. лв; за 1996 г. 41 953 хил. лв (актуализиран 40 305 хил. лв)