Национален статистически институт 


Държавен орган, създаден в 1953 г. като Централно статистическо управление при Министерски съвет. Ръководи се от Закона за статистиката. Председателят се избира и назначава от Народното събрание. 

Председател: Захари Карамфилов 

Първи заместник-председател: Кирил Гатев 

Заместник-председател: Милчо Младенов 

Бюджет за 1995 г.: 285 676 хил. лв; за 1996 г. 431 088 хил. лв (актуализиран 498 098 хил. лв)