Министерство на здравеопазването


 
История: Отделя се като самостоятелно Министерство на народното здраве от 1944 г. Неколкократно е трансформирано и преименовано.
 
Ръководство: четирима заместник-министри, един от които е главен секретар.
 
Бюджет за 1995 г.: 5 815757 хил. лв.; за 1996 г. 9 357 633 хил. лв (актуализиран 10 595 037 хил. лв)
 
Министър: Емил Таков
 
Заместник-министри: Илко Семерджиев, Петър Бояджиев, Любомир Куманов