37-о Велико народно събрание (юни 1990-август 1991 г.)


Седмото Велико народно събрание е избрано съгласно Закона за избиране на ВНС от 1990 г.

Общият брой на депутатите е 400, като 200 са избрани в два тура по мажоритарна система в едномандатните избирателни райони и 200 по партийни листи в многомандатните избирателни райони.

В 7 ВНС първоначално са регистрирани:

Част от депутатите от ПСДС напускат групата и регистрират през пролетта на 1991 г. Парламентарна група на СДС.

Седмото ВНС избира две правителства - самостоятелно правителство на БСП с министър-председател Андрей Луканов и коалиционно правителство с министър-председател Димитър Попов. Седмото ВНС се саморазпуска след приемане на новата Конституция на Република България и открива пътя към провеждане на избори за 36 Народно събрание.