37-о Народно събрание (декември 1994 - февруари 1997 г.)


В 37 Народно събрание има регистрирани пет парламентарни групи. Непосредствено преди последното заседание на 27 Народно събрание бе регистрирана и шеста парламентарна група - "Единство".

Парламентарната група на демократичната левица

Парламентарна група на СДС

Парламентарна група на Народен съюз-БЗНС, ДП

Парламентарна група на ДПС

Парламентарна група на БББ


Минималният брой народни представители за образуване на ПГ е определен в правилника за организацията и дейността първоначално да 10, а по-късно намален на 7 души. Към февруари 1996 г. вече има и 4 независими депутати, един от които е изключен от ПГ на БББ, а други трима напускат същата парламентарна група по собствено желание. Седем депутати напускат в началото на 1997 г. ПГДЛ, шест ПГ на Народен съюз и един ПГ на ДПС.

Тридесет и седмото Народно събрание се ръководи от правилник за организацията и дейността. То има 20 постоянни комисии, 19 от които се ръководят от депутати от ПГДЛ и една от депутат от ПГ на БББ. ПГ на СДС има заместник-председатели във всички комисии. Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. Всеки народен представител може да бъде избиран най-много в две комисии. Председателят и заместник-председателите на Народното събрание не членуват в комисии.

Предеседател на 37 НС: Благовест Сендов

Заместник-председатели: Нора Ананиева, Юнал Лютфи, Атанас Железчев, Ивяан Куртев

 

Бюджет за 1995 г.: 450 661 хил. лв; за 1996 г. 685 800 хил. лв (актуализиран 708 150 хил. лв)