ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
Съгласно закона България е разделена административно на 9 области, носещи названието на областния център: Бургаска, Варненска, Ловешка, Монтана, Пловдивска, Русенска, Софийска, София, Хасковска.
Управлението на всяка от областите се осъществява от областен управител, подпомаган от областна администрация. Областният управител се назначава от Министерски съвет за срок от 4 години.
 
Структура: Областната администрация на всяка от деветте области се състои от областен управител, заместник-областен управител, 4 управления и 3 отдела.
 
Основни функции: Провеждат държавен политика на територията на областта; организират отбранително-мобилизационна подготовка, защитата от бедствия и аварии; осъществяват взаимодействие и осигуряване на законност с органите на местно управление и администрация; опазват на държавната собственост.
 
Бюджет за 1996 г.: 597 777 хил. лв (актуализиран 698 451 хил. лв)