Парламентарни групи в 37 НС


Парламентарна група на демократичната левица

Парламентарна група на СДС

Парламентарна група на Народен съюз (БЗНС, ДП)

Парламентарна група на ДПС

Парламентарна група на БББ


Парламентарна група на демократичната левица

Наброява 125 депутати, от които 7 са членове на ПК "Екогласност" и 3 на БЗНС "Ал. Стамболийски". Има и няколко безпартийни, останалите са членове на БСП. През януари и февруари 1997 г. седем депутати напускат ПГДЛ.

Председател: Красимир Премянов, Георги Първанов (януари-февруари 1997 г.)

Заместник-председатели:

Драгомир Шопов, Кирил Желев, Росен Хубенов, Стефан Гайтанджиев

Секретари:

Иван Генов, Емил Филипов, Клара Маринова, Мариела Митева

Ръководител на пресцентъра и говорител: Клара Маринова

 ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА СДС

Наброява 69 депутати, от които трима не членуват в СДС . Двама са членове на ВМРО-СМД и един на Християн-аграрната партия.

Депутати от ПГ на СДС според партийното им членство
Радикалдемократическа партия
9
Консервативна и екологична партия
7
Национален клуб за демокрация
6
Социалдемократическа партия
5
Български демократичен фор?м
5
Християндемократически съюз
4
Независимо дружество "Екогласност"
4
Демократическа партия-1896
4
Републиканска партия
3
Обединен християндемократически център
3
Земеделски демократичен съюз
3
Нова социалдемократическа партия
2
Движение за гражданска инициатива
1
Съюз на репресираните
1
Безпартийни
9

 

Ръководство на ПГ на СДС

Председател: Йордан Соколов

Заместник-председатели:

Екатерина Михайлова, Иван Глушков, Константин Тодоров, Светослав Лучников

Секретари:

Лорета Николова, Сашо Стоянов

 


Парламентарна група на Народен съюз (БЗНС, ДП)

Наброява 18 депутати, от които 13 са членове на БЗНС, 4 на Демократическата партия и един на Партия на демократичния център. През февруари 1997 г. шестима депутати, членове на БЗНС с председател Петко Илиев напускат групата и на последното аседание на 37 НС участват в регистрирането на ПГ "Единство".

Съпредседатели: Анастасия Димитрова-Мозер, Стефан Савов

Заместник-председатели

Моньо Христов, Николай Христов

Секретари

Веселин Методиев, Калчо Чукаров

 


Парламентарна група на ДПС

Наброява 15 депутати. През февруари 1997 г. един депутат напуска групата и участва в регистрирането на ПГ "Единство". От тях не членуват в ДПС двама депутати.

Председател: Ахмед Доган

Заместник-председатели

Гюлбие Реджеб, Гюнер Тахир, Стоян Денчев

Говорители 

Гюнер Тахир, Стоян Денчев, Юджел Атилла

 


Парламентарна група на БББ

Първоначално наброява 13 души. През 1996 г. наброява 9 души. Ръководството на групата е променяно неколкократно.

Председател: Христо Стоянов

Заместник-председатели

Георги Дилков, Яшо Минков

Говорител: Яшо Минков