БИЗНЕС

Хотел 'Рила' се ползва с добра репутация в областта на конгресния и бизнес туризъм.

Конферентни възможности: 3 различни многофункционални конферентни зали с възможности за семинари, бизнес срещи и конференции.

Зала

Подредба

Цена/ден

Зала ''Адакта''

Правоъгълна маса 44+26 места, видео и телевизор

480 лв.

Зала "ЕДНО"

Правоъгълна маса 30 места

200 лв.

Зала "ДВЕ"

Правоъгълна маса 25 места

200 лв.

Зала "ЕДНО и ДВЕ"

Правоъгълна маса 60 места

400 лв.

Зала "ТРИ"

Правоъгълна маса 20 места

200 лв.

Зала "ЧЕТИРИ" 

Тип "Класна стая" 25 места

200 лв.

Техническо оборудване:

Оборудване

Цена/ден

Шрайб проектор с екран

Включен в цената на залата

Флип чарт

Включен в цената на залата

Всички цени са с ДДС